CAŁODOBOWA OPIEKA

SENIORALNA

OFERUJEMY

Badania laboratoryjne w cenie pobytu

Feel free to look around

OFERUJEMY

Spokój i radość

OFERUJEMY

CAŁODOBOWA OPIEKA

SENIORALNA

OFERUJEMY

DOM OPIEKI

Dom Spokojnej Starości w Świderkach przeznaczony jest dla 32 osób. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę. Nasz Dom Seniora zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną.

Jako placówka spełniamy standardy Unijne. Kompleksowo wyposażony budynek, pozbawiony barier architektonicznych otacza ogród, las i przyroda rzeki Bystrzycy.

Otwarci jesteśmy na kontakty z rodzinami i środowiskiem lokalnym.​

Niech nasz dom stanie się ostoją dla osób samotnych, przewlekle chorych oraz wymagających stałej opieki medycznej. 

Celem funkcjonowania placówki jest zapewnienie mieszkańcom jak najlepszej opieki i warunków życia, spokoju i radości.

AKTUALNOŚCI

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki!