Nasz ośrodek zapewnia ponadto opiekę lekarzy współpracujących z naszą placówką jak również, w razie potrzeby, na zasadach komercyjnych. Nasi Podopieczni znajdują się także pod opieką psychologiczno-psychiatryczną.