Przyjmujemy pacjentów na poszpitalne pobyty rehabilitacyjne, pobyty po zabiegach kardiochirurgicznych, kardiologicznych, neurochirurgicznych, gastroenterologicznych, laryngologicznych i innych.